22 november: Jaarvergadering ZAP voetbal!

Op 22 november is de jaarvergadering van de voetbaltak van ZAP.

 

Iedereen is hiervoor uitgenodigd.

De vergadering zal starten om 21.30 uur.

Het zal beginnen met een woordje van de voorzitter, er zal een financieel overzicht zijn en het jeugdplan zal uitgelegd worden.

Verder is er tijd voor vragen van de leden.

 

Komt allen!