Let op: betaling voetbalcontributie komt er aan!!!

Rond 27 oktober wordt de ledencontributie weer van uw bankrekening afgeschreven. Ook dit jaar hebben wij de contributie (voor het 5e jaar op rij) niet verhoogd omdat wij zoveel mogelijk mensen aan het sporten willen houden.

De contributie wordt in ene geïnd dus zorgt u ervoor dat er voldoende saldo op uw rekening staat. Met de huidige contributies hoort ZAP tot één van de goedkoopste clubs uit Noord Holland. Dit komt mede door de grote schare aan vrijwilligers die onze club rijk is en het grote aantal sponsors en bedrijven die ZAP een warm hart toedragen.

Gezinnen met een beperkt inkomen adviseren wij om te kijken of ze in aanmerking komen voor een Gemeentelijk Bijdrage. ZAP Voetbal is aangesloten bij Meedoen Noordkop. Dit werkt relatief eenvoudig en met een anonieme aanmeldingsprocedure.