Pubquiz 2023 een succes!

Vrienden van ZAP Pubquiz 2023
Na jarenlang traditiegetrouw de klaverjasdrive te hebben georganiseerd tussen kerst en oud &
nieuw heeft het Vrienden van ZAP bestuur besloten om het over een andere boeg te gooien. Er is
een nieuwe activiteit bedacht om samen een leuke avond te hebben en de kassa van de vereniging
te doen laten rinkelen.

17 februari jongstleden was het zover. De eerste editie van de Vrienden van ZAP Pubquiz!
20:00 uur openden de deuren van de kantine waarna de deelnemers rustig binnen kwamen
druppelen. Sommige namen een bakkie, om de avond rustig te beginnen, anderen bestelden een
mooi glaasje pils, getapt door meestertapper Wout Meskers.

Rond 20:30 uur ging de quiz van start; 16 teams waren ingelogd via Kahoot en keken vol
verwachting naar het mooie tv-scherm in de kantine. 80 vragen stonden klaar om op de teams
afgevuurd te worden. 60 vragen gerelateerd aan ZAP plus 20 algemene sportvragen. De vragen
waren verdeeld in quizvorm vragen, puzzels en waar/niet waar vragen. Na 30 vragen werd er een
kleine pauze ingelast. Men kon even toiletteren, roken en de glazen werden ook gevuld. De
borrelnootjes kwamen ook ter tafel en zo ontstond toch al snel het “kroegsfeertje” die zeer goed bij
deze avond past.

De quiz ging verder, en hoe meer we het einde naderden hoe spannender en met de spanning zijn
de glaasies ook eerder leeg. Gelukkig is daaraan gedacht en door de prima bediening konden de
teams de focus op de quiz houden. Na de laatste twee pauzes, die werden opgeleukt door de
bruine fruitschaal, waren we bij de laatste vragen beland. Het zag ernaar uit dat Z8 & Romig er
met de eerste titel vandoor zou gaan, maar De Aanvoerders besloten anders. Kort voor het eind

werd er door De Aanvoerders nog een tactische zet gemaakt. Er werden namelijk een paar glaasjes
pils bij Z8 & Romig neergezet. Wellicht heeft dit de concentratie dusdanig beïnvloed dat De
Aanvoerders er met de titel van door konden gaan. Jurgen Kuip, Roy v/d Meer en Mitch van
Grieken kwamen de prijs in ontvangst nemen.

Wij als bestuur kijken zeer tevreden terug op deze eerste editie. Er zijn zeker verbeterpunten maar
over het algemeen kunnen we wel stellen dat de avond geslaagd is. Op naar volgend jaar, op naar
een nieuwe editie van De Grote Vrienden van ZAP pubquiz!

Bestuur Vrienden van ZAP