Heel Breezand Geeft op 13 oktober a.s.

Wij zijn er klaar voor; U ook ?
De Zwaluwvluchthal is vrijdag open om 19.00 uur en dan kunt u alvast genieten van een kopje
koffie. Om 20.00 uur precies geven de veilingmeesters de eerste klap met de hamer en start de
veiling. Het doel van de veiling is om de leefbaarheid en verenigingsleven in het dorp in stand te
houden. Naast de Sint Jans Kerk en ZAP voetbal, handbal en tennis wordt de opbrengst ook
gedeeld met Stichting Den Krieck. Deze Stichting zet zich actief in om van het zwembad een
multifunctioneel gebouw te maken. Hier profiteren o.a. Muziekvereniging Breez’Harmony,
Toneelverening Sans Souci, Coderdojo programmeerlessen en de Triathlon-en Zwemclub Oude
Veer van.
Nagenoeg alle artikelen die worden aangeboden zijn kosteloos beschikbaar gesteld en de
organisatie is er wederom in geslaagd om een hele mooie gids samen te stellen van zo’n 350
artikelen. De gids zal bij velen van u worden thuisbezorgd, maar ook zijn in te zien op onze site.
Kunt u op de avond zelf niet komen dan kunt u uw bijdrage ook storten op de bankrekening van
Heel Breezand Geeft: NL 09 RABO 0308 6857 09. Geniet van een gezellig avondje met een drankje
en hapje en samen houden we het dorp in stand. Vragen of wil u iets bijdragen: Bel met Louis
Verbruggen: 0651-301295