Hoofdbestuur


Boven v.l.n.r.: Louis Verbruggen, Mark van Tongelen, Hans Tummers, Michel Hoep en Gerrit van der Weerd
Onder v.l.n.r.:  Rowdy van der Reep, Piet van der Meer, Rob Brouwer, Yvonne Wijnker

Voorzitter: H. Tummers (Hans)
1302

Secretaris: Y. Wijnker (Yvonne)
secretaris@zap-voetbal.nl / 06-18869944

Penningmeester: L. Verbruggen (Louis)
penningmeester@zap-voetbal.nl / 0223-522271 (06-51301295)

Wedstrijdsecretaris senioren: R. Brouwer (Rob)
wedstrijdsecretaris@zap-voetbal.nl / 06-22569335

PR / ledenadministratie: M. van Tongelen (Mark)
senioren@zap-voetbal.nl / 06-45758027

Lid  Sponsoring / zaalvoetbal: R. van der Reep (Rowdy)
zaalvoetbal@zap-voetbal.nl / 06-13783747

Lid technische zaken (onderhoud etc): M. Hoep (Michel)
technischedienst@zap-voetbal.nl / 06-51748679

Lid: P.N. van der Meer (Piet)
leden@zap-voetbal.nl / 06-12390191

Lid: G. van der Weerd (Gerrit)
0637614985

 

 

 

voorzitter@zap-voetbal.nl / 06-52681302