Vrienden van ZAP

De Vrienden van ZAP hebben als doelstelling het financieel ondersteunen van diverse activiteiten en zaken ten behoeve van de Sportvereniging ZAP. De financiёle middelen hiertoe worden bijeen gebracht door onze leden middels een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage ter grootte van 100 Euro.
Ieder lid van de Vrienden van ZAP heeft recht op een seizoenkaart voetbal of handbal, dit naar eigen keuze.Tevens ontvangt ieder lid wekelijks het clubblad.

Het bestuur van de Vrienden van ZAP bestaat uit 4 personen, t.w. Johan Wijnker, Henk Smit, Gerard van Lierop en Stefan Hoep
Wij als bestuur zorgen er voor dat de aan ons toe vertrouwde gelden op de juiste wijze worden besteed.
Middels het clubblad van de s.v. ZAP houden wij U op de hoogte van de door ons verrichte prestaties.
Dat onze activiteiten worden gewaardeerd blijkt wel uit het feit, dat ons ledental inmiddels de magische grens van 100 heeft bereikt.

Wij als bestuur danken dan ook onze leden voor het in ons gestelde vertrouwen.

Voor ons is het nieuwe seizoen reeds begonnen met het financieel ondersteunen van de jaarlijkse kampen voor de jeugd van zowel voetbal als handbal. Inmiddels staan er al weer diverse items op het programma waarvoor onze mede-werking wordt gevraagd.

We gaan er met z’n allen ook nu weer een mooi seizoen van maken met hopelijk sportieve topprestaties op het veld, waaraan wij buiten het veld een positieve bijdrage zullen leveren.

Onze leden staan vermeld op het fraaie ledenbord, dat hangt boven de bar in de ZAP kantine. Hoewel wij er begrip voor hebben dat Uw blik meest gericht zal zijn op de inhoud van Uw met gerstenat gevulde glas, raden wij U toch aan om Uw blik ook af en toe omhoog te richten teneinde van ons fraaie bord te genieten.
En mocht U na het lezen van al deze positieve zaken ook graag Uw naam op ons ledenbord vermeld willen zien, dan rest U slechts één ding, onmiddellijk aanmelden bij één onzer bestuursleden.

U draait dan het gehele seizoen mee in het illustere gezelschap van meer dan 100 vrienden. Wat wilt U nog meer.

Meldt u aan bij Tel. 0223-521434