Technisch Jeugdplan

De voetbalvereniging ZAP bestaat sinds 1930. ZAP is een stabiele vereniging, waar de roulatie van leden minimaal is. Eenmaal een ZAPper, altijd een ZAPper.
In het seizoen 2016/2017 heeft ZAP 25 teams uitkomend in de competitie van de KNVB.
Het eerste elftal speelt in tweede klasse van de KNVB.
Onder 17-1 speelt in de hoofdklasse. Onder 9-1, Onder 15-1 en Onder 19-1 spelen in de eerste klasse. De overige eerste teams spelen in de tweede klasse.
Bij ZAP hebben ook de dames een plek veroverd binnen de club. Zij spelen met 2 elftallen in competitieverband.
De mini-pupillen (5- en 6 jarigen) spelen elke zaterdagochtend om vier tegen vier onderling of hebben een uitwisseling met omliggende verenigingen. Bij aanvang van het seizoen 2016-2017 telt ZAP twee teams mini-pupillen.
Tot slot worden er acht keer per jaar (vier keer najaar, vier keer voorjaar) kaboutertrainingen georganiseerd voor de kinderen van 4 tot en met 6 jaar.
Op 1-9-2016 heeft de club 244 jeugdleden.

Tijdens het seizoen 2010-2011 is begonnen met het realiseren van een Technisch Jeugdplan.

Begonnen is met het verzamelen van al bestaande jeugdplannen en het bepalen van de status ervan. Ook hebben we alle hoofdjeugdtrainers, jeugdbestuur en hoofdbestuur gevraagd naar hun mening inzake het hebben van een Technisch Jeugdplan.

De conclusies die hieruit getrokken kunnen worden, is dat het onder de aandacht brengen van een Technisch Jeugdplan, een manier is om gestalte te geven aan de voetbalvisie die voor een gedeelte al gevormd is, maar nog verder ontwikkeld zal moeten worden.
Dit technisch jeugdplan dient als rode draad binnen de jeugdopleiding van de vv. ZAP.
Uitgangspunt van het Technisch Jeugdplan is de praktische werkbaarheid. Er is gestreefd naar een handzame leidraad, waarin essentiële zaken zo concreet mogelijk zijn geformuleerd.
Elk plan gaat uit van een ideaal plaatje. Doelstelling is om dit plaatje zo dicht mogelijk te benaderen.
Iedere voetballer in de dop, of hij/zij nu meer of minder aanleg heeft, heeft bij zijn/haar club recht op een leerproces, dat zowel garant staat voor een optimale ontwikkeling van zijn/haar mogelijkheden als wel van de beleving, die hij/zij zoekt in deze vrije tijdsbesteding.

Naast een prestatieve moet er ook ruimte zijn voor de recreatieve ontwikkeling.
Belangrijk voor het slagen van het jeugdplan is dat het hoofdbestuur, het jeugdbestuur en het technisch kader op één lijn zitten, elkaar weten te motiveren en te stimuleren.

Voor de volledige inhoud van het Technisch Jeugdplan, klik op JEUGDPLAN