Normen en waarden

NORMEN EN WAARDEN BIJ ZAP.

Het onderwerp ‘normen en waarden’ is binnen onze vereniging nooit zo bewust onderwerp van gesprek geweest. Het incident ‘Richard Nieuwenhuizen’ heeft in de voetbalwereld dit onderwerp doen aanwakkeren. Binnen ZAP waren er al langer stemmen die vroegen hier serieus aandacht aan te besteden. En niet zozeer omdat het bij ZAP zo regelmatig mis gaat. Maar wel omdat we ons bewust zijn de goede sfeer die bij ZAP heerst en het feit dat we dat graag zo willen houden.

Een klein comité heeft dit onderwerp opgepakt en is ermee aan de slag gegaan. De gekozen aanpak was er één waarbij veel ZAPPERS uit vrijwel alle geledingen van de club betrokken werden. ZAP is ten slotte van ons allemaal. En alleen met elkaar kunnen we de goede sfeer bij ZAP beïnvloeden. Met deze ZAPPERS is gesproken over ZAP en waar zij voor staat: de waarden. In een 6-tal bijeenkomsten in onze kantine is gesproken, gediscussieerd en zijn suggesties gedaan. Deze bijeenkomsten zijn door ruim 100 ZAPPERS bezocht. Uit alle bijeenkomsten is een goede rode lijn te halen, deze rode lijn heeft tot de volgende ZAP-waarden geleid. Op basis van deze waarden zullen wij als werkgroep de voornaamst gedragsnormen gaan vaststellen en kenbaar maken.

Saamhorigheid. ZAP staat voor saamhorigheid. Er is onder de leden een groot gevoel van saamhorigheid. Iedereen draagt zijn steentje bij aan het reilen en zeilen van ZAP. De één meer dan de ander, maar niemand kan zich belangrijker voelen dan de club. ZAPPERS vinden het belangrijk dat ook iedere lid (en ouders), al vanaf zijn jonge jeugd, geleerd wordt iets voor de club te doen. Dit creëert namelijk betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Want ‘de club dat ben jij’.

Gastvrijheid. ZAP is gastvrij. Iedereen die bij ZAP op bezoek komt, wordt gastvrij ontvangen: ‘Welkom bij ZAP’. Althans dat horen we vaak terug. Voor zowel supporters, tegenstanders als scheidsrechters moet het goed voelen om ZAP aan te doen. Natuurlijk is er op het veld onderlinge strijd en mag het er fel aan toe gaan. Maar voor en na de wedstrijd voelt ZAP als een warm bad. Hierbij hoort een behulpzame en open opstelling van alle ZAPPERS naar bezoekers en gasten toe.

Ambitieus. ZAP straalt ambitie uit en dat is geen vies woord. Plezier en prestatie kunnen namelijk hand in hand gaan. ZAP staat in de regio bekend als een ambitieuze club. Zowel bij de jeugd als bij de senioren selectie teams gaan we voor het beste resultaat. Op elk niveau kunnen (jeugd)spelers zich ontwikkelen in hun voetbalkwaliteiten. We werken daarom aan goede trainers en begeleiders. De ambitie binnen de lijnen straalt ook uit buiten het veld. Zo streven ook onze vrijwilligers die binnen de club verantwoordelijk zijn voor andere zaken zoals de accommodatie en velden naar de beste prestatie. Mede hierdoor blijft ZAP een vitale club.

Respectvol. Respectvol met elkaar omgaan, vinden ZAPPERS belangrijk. Zonder respect geen voetbal is een kreet die veel uitgesproken wordt in de hele voetbalwereld. ZAPPERS sluiten zich daarbij aan. Iedereen die betrokken is bij ZAP doet dat vanuit zijn eigen achtergrond en overtuiging. Daar dienen we respectvol mee om te gaan. Zo dient ook respectvol omgegaan te worden met alle wat ZAP is, zoals de gebouwen, materialen, etc … Ballen die kwijt raken tijdens de training, worden terug gezocht. … Sportief gedrag is 1 op 1 te koppelen met respect, wij verwachten dan ook sportief gedrag op en rond de velden.

Zo doet ZAP dat!