Spelregels (Wintertoernooi)

Spelregels Kuiper administraties wintertoernooi 2021/2022

      • Alle wedstrijden duren 30 minuten, Dit is de maximale duur van de wedstrijd. Er wordt niet gewisseld van speelhelft. Eindsignaal is tevens startsignaal nieuwe wedstrijd.
      • Alle teams spelen op een half veld. Hierbij geldt dat het eerstgenoemde team aan de kant van de tribune begint en dat het andere team de aftrap neemt.
      • Er word gespeeld 4 tegen 4 met een keeper.
      • Wordt de bal tegen het plafond geschoten dan krijgt de tegenpartij een vrije trap op de plaats waar die bewuste speler de bal schoot. Wordt de bal vanuit het eigen doelgebied tegen plafond getrapt dan geldt een indirect vrije trap buiten de cirkel.
      • Vrije bal: Alle overtredingen worden bestraft met een directe vrije schop. Een vrije bal mag door middel van een dribbel, een pass of een schot uitgevoerd worden.
      • Terugspeelbal: Een terugspeelbal (gespeeld via een voet) mag niet door de keeper worden opgepakt. Wanneer dit wel gedaan wordt, wordt een waarschuwing gegeven. Bij herhaling van de overtreding volgt een indirecte vrije trap op zeven meter afstand van de achterlijn. Een terugspeelbal die niet via de voet gaat (scheen, knie, bovenlichaam en hoofd) mag wel worden opgepakt.
      • Achterbal: Bij een achterbal of na het terugspelen van de bal brengt de keeper de bal met de hand weer in het veld. De zgn. DROPKICK mag dus niet.
      • Keeperbal: wanneer de keeper een bal vangt die niet is uitgegaan mag de keeper het spel voortzetten door de bal te gooien, of te passen vanaf de grond De zgn. DROPKICK mag dus niet. Er mag niet uit de handen geschoten worden.
      • Hoekschop: Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten van het speelveld genomen door de bal in te dribbelen of te passen. In beide gevallen, na indribbelen of inpassen, mag er direct worden gescoord door de speler die de hoekschop neemt. De tegenstander staat minimaal op vijf meter afstand.
      • Uitbal: Bij een uitbal wordt het spel hervat door in te dribbelen. Nadat de bal is ingedribbeld kan er direct worden gescoord door de speler die indribbelt. Direct schieten zonder dribbel is niet toegestaan.
      • Afstand: De tegenstander staat minimaal op 5 meter afstand bij elke spelhervatting
      • Strafschop: Bij hoge uitzondering. Bij het ontnemen van een duidelijke scoringskans zal er een strafschop worden toegekend.
      • SLIDINGS ZIJN ABSOLUUT NIET TOEGESTAAN!.
      • Voor een gewonnen wedstrijd krijgt men 3 punten en voor een wedstrijd die in een gelijk spel eindigt krijgt men 1 punt.
      • Bij het gelijk eindigen in de poule beslist het doelgemiddelde wie de winnaar is. Als dat ook gelijk is, beslist de uitslag van de onderlinge wedstrijd wie er hoger eindigt.