Trainer/coachworkshop Sportief coachen

Sportief Coachen.

Afgelopen woensdagavond was de eerste workshop Sportief Coaching van de K.N.V.B. voor alle coaches en trainers van de Z.A.P. jeugd. Workshopleider Sim Mensiga  kon maar liefst 26 enthousiastelingen verwelkomen in de ZAP kantine. Het werd een interactieve avond, waarbij we vooral stil hebben gestaan bij hoe we de ZAP jeugd zoveel mogelijk plezier en ontwikkeling kunnen laten beleven.

Wat is sportief coachen? Hoe doe je dat? Wat is jouw rol als leider/coach/trainer? Hoe kan een individu zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen? Hoe krijg je een veilig sportklimaat?

Afspraken maken, Plezier uitstralen, Motivatie geven, Veiligheid bieden, zelfvertrouwen geven, en zo komen tot een zo goed mogelijke prestatie. En hoe doe je dat dan?

Hoe gaan we om met emoties?, zijn we ons bewust van onze voorbeeldrol?, hoe deel ik complimenten uit?, en wat doe ik met ongewenst gedrag?

Alle ZAP coaches/trainers hebben deze avond gediscussieerd, geschreven, filmpjes gekeken, en geluisterd naar en met elkaar.  Op naar workshop ronde 2! Voor degene die deze avond gemist hebben , niet getreurd, op 27 Maart herhalen we kort datgene wat afgelopen woensdag is besproken, en gaan we weer verder in ons proces : hoe wordt ik een coach, leider, trainer die Sportief Coacht, in de omgang met de spelers en de ouders!

Wees welkom op woensdag 27 Maart 19.30u. – 21.30u. in de Z.A.P. kantine.

Jeugdbestuur Z.A.P.