Contributie

De eerste week november wordt de contributie voor het seizoen 23-24 van uw bankrekening geïncasseerd.Wilt u svp rekening houden met voldoende saldo? ZAP is ook deelnemer van “Meedoen” en mocht u een laag inkomen hebben dan komt u wellicht in aanmerking voor een Gemeentelijke Bijdrage. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met de penningmeester, of kijk op Meedoen Hollands Kroon.

Resteert te vermelden dat ZAP door zijn vele vrijwilligers en sponsors één van de clubs is met de laagste contributienota en de beste trainers!