Voorzitter Hans Tummers stopt

Door gezondheidsproblemen stopt Hans Tummers met onmiddellijke ingang als voorzitter van ZAP Voetbal. Zijn taken worden sinds het einde van vorig seizoen al tijdelijk overgenomen door Tinus Teeuwen.

Hans Tummers is vanaf het seizoen 2020-2021 voorzitter van ZAP. Door gezondheidsproblemen komt daar nu dus helaas een einde aan. Onder leiding van Hans werden onder andere de velden opgeknapt en voorzien van vaste beregening. Als bestuur willen wij Hans bedanken voor zijn inzet en wensen hem een voorspoedig herstel. Uiteraard zien we Hans graag als supporter weer langs de lijn.